Aanbod

Praktijk Appelboom biedt psychologische, pedagogische en psychotherapeutische hulpverlening voor alle leeftijden van 0 tot 100 en voor een grote diversiteit aan problemen of zorgen, behoudens verslavingsproblemen die op de voorgrond staan.

Praktijk Appelboom heeft contracten met alle zorgverzekeraars voor volwassenen en voor jeugd met alle 48 gemeenten in de regio’s Noord Oost Brabant, Hart van Brabant en Zuid Oost Brabant inclusief de Dommelregio.

Naar gelang de aard van de klachten, kan een behandeling kortdurend zijn; bijvoorbeeld als er sprake is van het verwerken van een eenmalige ingrijpende gebeurtenis. Wanneer de psychische problemen langere tijd bestaan, herhalend of complex van aard zijn, is dit meestal een indicatie voor meer specialistische zorg.

Praktijk Appelboom heeft een bindende en inspirerende samenwerking met andere zelfstandige behandelaars.

Na de indicatiegesprekken volgt een adviesgesprek waarin de diagnose en het behandelplan met u besproken worden. Tussentijds en aan het eind van de behandeling wordt geëvalueerd. Hierbij worden steeds ook de resultaten van de ingevulde (ROM) vragenlijsten besproken.

Per 1 januari 2017 dient elke zorgaanbieder te beschikken over een kwaliteitsstatuut. Dit is een professionele standaard die beschrijft hoe de zorgaanbieder de zorg voor de individuele cliënt heeft georganiseerd. Het goedgekeurde kwaliteitsstatuut,van Praktijk Appelboom is hier te zien.