Aanmelden

Voor aanmelding van volwassenen is een verwijzing van de huisarts nodig. Dit is voor zorg die vergoed wordt uit de Zorgverzekering wettelijk verplicht.

Aanmelding van kinderen en jongeren kan of via een verwijzing van de huisarts, kinderarts of jeugdarts of via een beschikking van het jeugdteam van de gemeente waar het kind staat ingeschreven.

U kunt op dinsdag tussen 10.00 en 11.30 telefonisch contact opnemen, daarbuiten geeft de voicemail informatie.
Als er geen direct contact is wordt er zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen enkele dagen contact met u opgenomen. In dit telefonische contact wordt de hulpvraag voor aanmelding, de eventuele verwijzing, de wachttijd, opties en andere praktische zaken besproken. Ook wordt altijd gecheckt of u met uw vraag bij praktijk Appelboom aan het juiste adres bent en eventueel meegedacht voor een alternatief.

Bij definitieve keuze voor de Praktijk wordt gevraagd de informatie die nodig is om in te schrijven te versturen.

 

Wachttijd

Op dit moment is de wachttijd voor volwassenen voor zowel de BGGZ als de SGGZ opgelopen tot 6-9 maanden (2024). U kunt echter altijd contact opnemen om een belafspraak te maken om samen opties door te nemen.

Ook  kan er altijd contact worden opgenomen met de zorgverzekeraar of Gemeente en gevraagd worden om wachtlijstbemiddeling. De zorgverzekeraar of Gemeente kan dan ondersteunen zodat er binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een andere zorgaanbieder een intakegesprek is en dat daarna de behandeling binnen 10 weken start. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).