Tarieven

Praktijk Appelboom biedt hulp aan volwassenen, jongeren en kinderen. De behandeling van mensen boven de 18 jaar valt onder de Zorgverzekeringswet. De behandeling van mensen onder de 18 jaar (hieronder nader gespecificeerd bij Kinderen en Jongeren) valt onder de Jeugdwet.

Voor volwassenen geldt dat Praktijk Appelboom met alle zorgverzekeraars een contract heeft voor de GGZ. Al onze psychologische behandelingen voor mensen boven de 18 jaar vallen daarom over het algemeen onder de basisverzekering en worden door uw zorgverzekeraar volledig vergoed. Bij de basisverzekering geldt voor iedereen een wettelijk eigen risico. De declaratie van de behandeling wordt rechtstreeks gedaan bij uw Zorgverzekeraar. Dit wordt zo veel mogelijk maandelijks gedaan na afsluiting van de gehele behandeling of – als de behandeling niet na een jaar is afgesloten – een jaar na aanvang van de behandeling. De zorgverzekeraar stuur u hiervan een overzicht. Uitzonderingen omtrent vergoedingen vindt u in de informatie hieronder.

Belangrijk om te weten:

De zorgverzekeraars hanteren omzetplafonds, hetgeen betekent dat per zorgverzekeraar een maximaal totaalbedrag van alle behandelingen in een Praktijk of Instelling per kalenderjaar gedeclareerd mag worden. Het kan dus zo zijn dat wanneer u zich in de loop van dit kalenderjaar bij Praktijk Appelboom aanmeldt, wij voor uw specifieke zorgverzekeraar geen budgetruimte meer hebben. Dit wordt bij uw aanmelding meteen gecontroleerd. Ook wanneer de budgetruimte vol zit, zijn er zorgverzekeraars die uitzonderingen maken. U dient dan hierover zelf te overleggen met de zorgbemiddelaar van uw zorgverzekeraar.

Er zijn ook behandelingen die door besluit van het kabinet sinds 2013 niet meer onder de basisverzekering vallen, zoals relatie- en gezinsproblemen, werkproblemen, aanpassingsstoornis en identiteitsproblemen. Dit geldt wanneer dit de hoofdreden is van aanmelding. Wanneer de hoofdreden een andere aanleiding is, zoals angst, depressie, trauma, een ontwikkelingsstoornis of bijvoorbeeld persoonlijkheidsproblematiek dan komt deze therapie, als onderdeel van de behandeling, wel in aanmerking voor vergoeding. Dit kunt u te allen tijde bij ons checken.

Als uw behandeling niet onder de vergoeding van de basisverzekering valt dient u deze zelf te betalen. Hiervoor wordt het OZP (overig zorg product) tarief gehanteerd van € 124,16,- per behandelsessie. Daarbij wordt uitgegaan van 60 minuten, waarvan 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten voorbereiding en verslaglegging. Hiervoor gelden de LVVP-betalingsvoorwaarden.

Zorgverzekeraars en Zorginstituut Nederland adviseren jaarlijks over het wel/ niet voldoen van therapieën aan de stand van de wetenschap en praktijk. Klik hier voor meer informatie.

Als u geen verwijzing heeft van een huisarts of specialist kan de behandeling niet vergoed worden uit de Zorgverzekeringswet of Jeugdwet. U kunt er dan voor kiezen uw behandeling zelf te betalen, hiervoor worden dan individuele afspraken gemaakt gebaseerd op 100% van de door de NZA vastgestelde maximum tarieven en gelden de LVVP betalingsvoorwaarden in de bijlage.

Niet nagekomen afspraken worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Indien u een afspraak afzegt binnen een tijd korter dan 24 uur of niet verschijnt wordt het tarief voor een no-show. Dit is 50 euro per keer dat u niet op een gemaakte afspraak verschijnt.

Afzeggen van afspraken kan telefonisch, in de voicemail, per sms of app of per e-mail. Tevens kan dan meteen aangegeven worden of er een andere afspraaktijd gewenst is of dat gewacht wordt tot de volgende afspraak op de geplande vaste tijd.

Supervisie en coaching vallen niet onder verzekerde zorg. Hiervoor wordt een tarief van 100 euro per uur gehanteerd. Bij supervisie bestaat een supervisie uur uit 45 minuten.

Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar geldt dat Praktijk Appelboom contracten heeft met de gemeenten in de regio’s Noord-Oost Brabant, Hart van Brabant en Zuid Oost Brabant.

Indien er een verwijzing is voor GGZ van de huisarts/specialist of een beschikking van een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt de behandeling volledig vergoed. De verwijzingen of de beschikkingen worden door de gemeenten omgezet in een Toewijzing.

Voor alle gemeenten in de genoemde regio’s zijn er trajectafspraken gemaakt waarin door de gemeentes het per type traject overeengekomen tarief rechtstreeks aan Praktijk Appelboom wordt betaald. Er geldt geen eigen bijdrage voor hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers of gezin.

Hiervoor is het Woonplaatsbeginsel leidend, dit betekent dat de gemeente waar het kind of jongere is ingeschreven verantwoordelijk is voor de betaling. Bij verhuizing naar een gemeente in een andere regio moet de toewijzing opnieuw worden aangevraagd. Bij verhuizing buiten de voornoemde regio’s/gemeenten wordt de behandeling niet meer vergoed en het traject beëindigd.

Het blijft dan uiteraard altijd mogelijk om de behandeling op eigen kosten voort te zetten. Hiervoor worden dan individuele afspraken gemaakt en 100% van de NZA tarieven voor volwassenen gevolgd https://www.nza.nl/regelgeving/tarieven/. Ook kunnen ouders zelf in overleg gaan met de nieuwe gemeente om individuele afspraken te maken omtrent vergoeding van de behandeling van hun kind door een niet gecontracteerde praktijk.

De regio Noord Oost Brabant omvat 16 Gemeenten te weten: Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, Landerd, ’s-Hertogenbosch, Mill en Sint Hubert, Meierijstad (Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel) Oss, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Uden, Vught.

De regio Hart van Brabant, 9 Gemeenten te weten: Dongen, Goirle, Gilze-Rijen, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk.

De regio Zuid Oost Brabant, 21 Gemeenten te weten: Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Nuenen, Oirschot, Someren, Son en Breugel, Reusel-De Mierden, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre.