Samenwerking

Praktijk Appelboom is actief lid van VAJA; de Vrijgevestigde Ambulante Jeugdzorg Aanbieders in de regio Noord Oost Brabant. Hierin werken 32 basis- en gespecialiseerde GGZ praktijken samen en kan onderling naar elkaar verwezen worden en gebruik gemaakt worden van elkaars expertise. VAJA is vertegenwoordigd in de verschillende subregionale passende zorg-besprekingen. Hierin kunnen vanuit de wijkteams of centra voor jeugd en gezin meer ingewikkelde hulpvragen ingebracht worden om samen met expertise van VAJA en de grote GGZ instellingen oplossingen te creëren voor jeugdigen.

Voor volwassenen werkt Praktijk Appelboom samen met twee vrijgevestigde psychiaters. Daarnaast zijn er regelmatige contacten met verschillende POH-medewerkers en/of huisartsen en/of bedrijfsartsen.

Regelmatig wordt er samengewerkt met Vaktherapeuten (muziek, PMT), Haptotherapeuten, Mindfulness therapeuten en professionele bokstherapie.

Binnen Praktijk Appelboom is er een bindende samenwerking met de vaste vrijgevestigde medewerkers; zie verder onder team.