Werkwijze

Indicatiegesprekken

Meestal bestaat de intake uit een tweetal gesprekken. In deze gesprekken wordt kennisgemaakt en informatie gegeven over de werkwijze en wordt verkend naar wat uw problemen en uw hulpvraag zijn. In het tweede gesprek staan levensgeschiedenis omgeving en achtergrond meer centraal. Deze gesprekken worden aangevuld met testdiagnostiek in de vorm van vragenlijsten. Mocht er informatie beschikbaar zijn van eerdere behandelingen, dan wordt u verzocht deze mee te nemen.

Na de intake wordt een behandelplan gemaakt, die ter toetsing wordt voorgelegd aan een collega uit de praktijk en die daarna rapporteert of zij zich kan vinden in het voorgestelde therapieplan. Deze “toetsing” is standaard en heeft tot doel de kwaliteit van de behandeling te waarborgen.

Adviesgesprek en behandeling

Na de indicatie gesprekken volgt een adviesgesprek waarin de diagnose en het behandelplan met u besproken worden. Tussentijds en aan het eind van de behandeling wordt geëvalueerd.
Voor goede inhoudelijke en passende behandeling voor u, volgen wij zo veel mogelijk de meest actuele wetenschappelijke begeleidingsvormen zie ggz standaarden en generieke modules, en thuisarts.nl voor cliëntversies.

In overleg met u wordt afgesproken hoe de huisarts geïnformeerde wordt over de start van de behandeling en wat wij afgesproken hebben in het behandelplan.

Na afsluiting van de behandeling wordt een eindverslag gemaakt. Dit rapport kan door u zelf aan de huisarts worden overhandigd of na na uw toestemming rechtstreeks naar de huisarts gestuurd.