Werkwijze

Indicatiegesprekken

Meestal bestaat de intake uit een tweetal gesprekken. In deze gesprekken wordt kennisgemaakt en informatie gegeven over de werkwijze en wordt verkend naar wat uw problemen en uw hulpvraag zijn. In het tweede gesprek staan levensgeschiedenis omgeving en achtergrond meer centraal. Deze gesprekken worden aangevuld met testdiagnostiek in de vorm van vragenlijsten. Mocht er informatie beschikbaar zijn van eerdere behandelingen, dan wordt u verzocht deze mee te nemen.

Na de intake wordt een behandelplan gemaakt, die ter toetsing wordt voorgelegd aan een collega uit de praktijk en die daarna rapporteert of zij zich kan vinden in het voorgestelde therapieplan. Deze “toetsing” is standaard en heeft tot doel de kwaliteit van de behandeling te waarborgen.

Adviesgesprek en behandeling

Na de indicatiegesprekken volgt een adviesgesprek waarin de diagnose en het behandelplan met u besproken worden. Tussentijds en aan het eind van de behandeling wordt geëvalueerd.

Tenzij u hiertegen bezwaar heeft, wordt een brief naar uw huisarts gestuurd waarin staat wat wij afgesproken hebben. Na afsluiting van de behandeling wordt een eindrapport naar de huisarts gestuurd.