Welkom bij Praktijk Appelboom

``De eerste stap maakt dat je van richting verandert...``

— Karen Appelboom-Geerts

Welkom op de website van Praktijk Appelboom.

Praktijk Appelboom biedt psychologische, pedagogische en psychotherapeutische hulpverlening voor alle leeftijden van 0 tot 100 en voor een grote diversiteit aan problemen of zorgen.

Praktijk Appelboom heeft contracten met alle zorgverzekeraars voor volwassenen en voor jeugd met alle 48 gemeenten in de regio’s Noord Oost Brabant, Hart van Brabant en Zuid Oost Brabant inclusief de Dommelregio.

Praktijk Appelboom heeft een bindende en inspirerende samenwerking met andere zelfstandige behandelaars.

Praktijk Appelboom werkt volgens de beroepscode van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten LVVP. Alles wat u vertelt is vertrouwelijk en zonder uw toestemming wordt geen mededelingen aan derden gedaan.

Praktijk Appelboom heeft het keurmerk Basis GGZ en een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut GGZ.

 

Leertherapie

Praktijk Appelboom biedt voor opleidingen Supervisie en Leertherapie. Mw. Appelboom-Geerts is geregistreerd opleider en supervisor/leertherapeut voor de GZ- en KP- en de opleiding voor psychiaters. Daarnaast voor specialistische registratie bij NVP, VGCt, NIP K&J, NVO

 

Attachment Based Family Therapy

Praktijk Appelboom nu ook de Gecertificeerde Behandeling ABFT. ABFT is een interventie gebaseerd op inzichten uit gehechtheidstheorie. Volgens deze theorie lopen kinderen en jongeren veel gevaar om depressieve problemen te ontwikkelen als er veel stress is in hun leven (op school, met vrienden, thuis) en ze het gevoel hebben dat ze daarover niet bij hun ouders (of andere zorgfiguren) terecht kunnen. Die problemen kunnen zo groot en uitzichtloos worden dat depressieve klachten ontstaan of toenemen, soms zo erg dat jongeren op den duur gaan denken dat enkel zelfdoding nog een uitweg kan bieden.

ABFT werkt met de jongere en zijn gezin om jongeren te helpen met vertrouwen hun problemen te delen met hun ouders en om ouders te helpen hun kind of adolescent zo te ondersteunen dat die zich begrepen en gehoord voelt. Hierdoor worden de banden tussen familieleden sterker en krijgt de stress minder kans om een overwicht te krijgen op de jongeren. Centraal bij ABFT staat dan ook de gedachte dat het gezin het medicijn is dat jongeren nodig hebben om weer beter te worden. ABFT

Nieuws: