• 30 MRT 23

    Samenwerking HaansKajo

    Om de kwalitatief hoge geïntegreerd multidisciplinair zorg voor Kinder- en Jeugd te verankeren en te kunnen blijven garanderen voor Kinder- en Jeugd is er een volgende stap gezet in de bindende samenwerking met gekwalificeerde partners.

    Per januari 2023 worden aanmeldingen voor Praktijk Appelboom in de regio Noord Oost Brabant grotendeels overgenomen door Praktijk HaansKajo en is mw. Appelboom-Geerts voor deze groep onderdeel van het multidisciplinaire team als regiebehandelaar SGGZ.

    Praktijk HaansKajo is de afgelopen jaren getransformeerd van een van oorsprong Praktijk voor Opvoedings- en Leerproblemen, Dyslexie en Basis GGz naar een Praktijk die ook complexe problematiek kan behandelen in multidisciplinaire Specialistische GGz.

    Hiermee wordt de vormgeving van een Kind een Plan nog meer gefaciliteerd doordat de expertise in onderwijs een vanzelfsprekend onderdeel kan zijn in de behandeling.